Vehicle Info
  (Detail)
       Add this page to Clip
Car Name
BOON 
Period
2006/12-2010/02
Catalog No.
M310S-GQSE
Part Number - -
Fig-No. -
1106: タイミング ギヤ カバー & リヤ エンド プレート
(0405-1002) 1KRFE
(0405-1002) 1KRFE
Parts code
Parts name
クランクポジション センサ
タイミングチェーン OR ベルト カバーSUB-ASSY
タイミングチェーン OR ベルトカバー オイル シール
タイミングギヤカバー タイト プラグ NO.1
エンジンリヤオイルシール リテーナ
エンジンリヤオイル シール
オイルポンプ ガスケット
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
Parts code
Parts name
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
** Std Parts
Illust
hidden image
Sign in